Skillnader och likheter mellan mossor och lavar

Mossor och lavar är emellanåt mycket lika varandra till utseendet och kan växa ihop, men där tar nog också de största likheterna slut. Det rör sig om distinkt annorlunda växter, mossor har bladliknande utskott med porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg alternativt en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De gillar att växa där det förekommer fukt och skugga, alltså gärna i skogar. De kan också växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong samt skiffer – kort och gott på hustak.

Den vanligaste anledningen till att mossa börjar gro på taket är att det är överskuggat av träd som i tid och otid tappar grenar, löv och dessutom mossporer på taket. Det innebär en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa tar upp vatten genom konstant öppna porer i sina ofta gröna, bladliknande utskott.

Med tanke på att fukten stannar kvar i mossan och mossan helst växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan spricka när vintern kommer och mossan utsätts för köld. Alltså är det betydelsefullt att inte låta mossa gro. Ett gammalt knep för att hålla taken fria från mossa är att spänna upp en smal koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det åstadkommer att mossan inte trivs och följaktligen inte börjar expandera.

Det förekommer i dagsläget inget bra sätt att bli kvitt med mossa som redan har börjat växa över taket. Det främsta sättet är att undanröja mossan för hand, men det är ett relativt enformigt och farligt arbete, beroende på hur taket ser ut. Det bästa sättet att bli kvitt mossan är att utrusta sig med en alldeles ordinär färgskrapa. Vissa arter av mossa är dock svårare att skrapa loss än andra, men det kräver i stort bara lite mer kraft samt envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat vanligt förekommande bekymmer. Att mossa fått övertaget beror nästan jämt på att det är surt, näringsfattigt och/eller bristfällig dränering. Om man vill få en mossfri gräsmatta är det dessa tre komponenter som är viktiga att fixa innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat samt mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak därför att de missfärgar pannorna.

Lavar är som bekant en symbios mellan två organismer. De trivs där det är ljust samt torrt. En del arter trivs över stenar och utsöndrar då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan suga upp. Lavar är ofta grå till färgen, men det finns flera undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är vanligtvis enormt känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav och islandslav. Lavar har flera användningsområden, till exempel förekommer det traditioner som påbjuder nyttjande av lav i brödbakning samt islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man nyttja diverse lavar för att växtfärga bland annat garn. Många lavar ger olika nyanser av beige och grön, men till exempel stenlav ger en mustig och attraktiv rödbrun färg.

Mossor och lavar är alltså inte så lika som man eventuellt kan tro! Borttagning sker enklast med hjälp av Fulstopp
.