Vanligt med skador där mossa angriper

Ett hus som råkat ut för mycket mossa riskerar att drabbas av skador. Det beror på att mossan binder fukt och gärna växer ner i skarvar samt sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med kyla och minusgrader fryser vattnet i mossan och expanderar vilket kan leda till att takpannorna sprängs.

Mossa kan också förorsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. Därför är det centralt att inte låta mossa gro över taket.

Mossor är vanliga växter, enbart i Sverige finns det omkring tusen skilda sorter och i hela världen är det nästan tjugotusen arter. Det är växter som saknar rötter utan istället har rotliknande blad som förbinder växten ganska löst i underliggande material. Det är således inte komplicerat att dra loss mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och gärna en aning skuggigt. Den har inga bekymmer med näringsfattig samt sur omgivning vilket gör att mossa kan vara mer resistent än gräs i en vanlig trädgård som inte gödslats på ett tag, alternativt som har utsatts för sur nederbörd. Mossa gillar att gro över tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer eller asfalt.

Mossa är ett besvär som man ska försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men även under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är viktigt med tanke på att tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är också en bra idé att se över träd som står nära huset och skänker skugga. Kan man såga ner någon trädgren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt knep för att hålla mossan borta är att fästa upp en grövre koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte gillar och därför inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det krävs surt regn för att det ska fungera, men ännu inga tydliga besked. Detta är en metod som är billig och helt klart värd att testa.

För att bli av med mossa på taket finns det ett antal olika produkter man kan välja. Marknaden är stor, men även miljöfarlig. Till exempel bekämpningsmedlet Grön Fri innehåller en lösning av bensalkonklorid samt vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är mycket miljöfarligt och dessutom högst hälsovådligt och kan vid förtäring medföra döden.

Det är således väldigt viktigt att tänka på hur rejält man vill ha bort mossan och vad annars man kan uträtta – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig procedur är att skrubba bort mossan när det är torrt. Det är dock ett tidskrävande och i vissa fall farligt jobb.

Man kan dessutom använda sig av högtryckstvätt för att spruta undan mossa – man bör ha dödat all påväxt med hjälp av Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar enkelt. Det är då angeläget att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan resultera i fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka avstyra.

Det viktigaste för att slippa mossa på takpannor samt tak är således att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man nyttja miljövidriga medel.