Påväxt av olika mikrober

Påväxt, alternativt mikrobiell påväxt som det också kan heta, är en samlingsterm för både mögel samt bakterietillväxt i ett utrymme. Beroende på vilken alternativt vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken gestaltning det rör sig om en bra idé att försöka få undan det innan det ställer till med större besvär.

En mikrob är en levande organism som man inte kan skåda med hjälp av blotta ögat. Vad som räknas hit är emellanåt diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, vissa mögelsvampar, växter och djur. Det är alltså en oerhört bred grupp organismer, där vissa kan verka hälsovådligt, andra inte alls och några beter sig som opportunister – de är enbart hälsofarliga när tillfälle ges, men annars kanske rent nödvändiga för vår överlevnad, så som somliga bakterier i tarmens normalflora.

Ofta när man talar om mikrobiell påväxt menar man oftast mögel och man nämner det gärna samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden alternativt i ens badrum? Mögel är aldrig acceptabelt, utan man bör sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel ger ifrån sig sporer och vissa arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan verka irriterande framför allt på luftvägarna. Man har mer och mer börjat kombinera fysiska symptom med att man bor, eller uppehåller sig mycket i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar samt utmattning.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt förekommer där det finns fukt. Ett första steg är alltså att se över ventilation, men även omgivande dränering om problemet uppstår i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp.

Mögel i badrum yttrar sig ofta som svarta små prickar i kakelfogarna. Vanligtvis kan inte mögel gro på rent kakel, men ofta samlas det i fogarna mindre hudrester, tvålrester samt övrigt gott för möglet att festa på. Har man påväxt i sitt badrum är en idé, frånsett att se över ventilationen, att rengöra grundligt med hjälp av diskmedel och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, ska man inte nyttja ämnen lösta i vatten eftersom det mestadels leder till att möglet istället för att försvinna får en extra kick och växer till sig ännu mer, p.g.a. den tillsatta fukten! Man ska aldrig nyttja klorin, varken på släta alternativt porösa ytor med tanke på att det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och dessutom har oerhört låg verkning, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan också bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med hjälp av en särskild maskin hettar upp ett mögeldödande medel varpå detta förångas. De små dropparna kan leta sig in skrymslen och vrår och där ha effekt på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls ofta av diverse firmor som sysslar med mögelsanering. Man bör inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått bort möglet är det angeläget att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet för att undvika att man ånyo får påväxt i sitt hus. Samt att lägga på ett lager Tvärstopp som skyddar framåt i tiden.