Posts Tagged autoklav


Destillerat vatten är H2O av livsmedelskvalitet som destillerats i en destillationsapparat samt ej det vatten som säjs som batterivatten, avjoniserat vatten, avsaltat vatten med hjälp av mera

Destvatten är vanligt vatten som genom destillation har gjorts mycket fräscht från lösta samt uppslammade ämnen såsom metallsalter och mikroorganismer, som finns i typiskt, vanligt vatten. Destillering innebär att vattnet kokas samt övergår till ångfas varpå ångan kondenseras ner i ett rent behållare. Destillerat vatten innehar enorm bruk i tekniska och experimentella sammanhang som kräver […]

Read More...