Posts Tagged bättre immunförsvar


Går det att få ett bättre immunförsvar mot coronavirus?

En ny pandemi har sett dagen ljus och nu vill alla läsa på om virusskydd. England och Sverige har försökt att hantera coronaspridningen på ett likartat sätt. Det betyder att svenskar, kanske mer än andra, måste jobba både med bättre immunförsvar och desinfektion mot coronavirus. Vi kan stoppa spridningen av coronavirus Vi får höra att […]

Read More...