Posts Tagged handdesinfektionsmedel


Verkar handdesinfektionsmedel mot coronavirus?

Den rådande pandemin gör att vi känner oss rädda. Vi måste tänka på alla dem som ingår i riskgruppen för coronaviruset. Därför vill många använda handdesinfektionsmedel. Handdesinfektion är viktigt Du kan smitta även om du inte har några symtom. Det är inte säkert att alla coronasmittade får coronasymtom. Det är obehagligt att sprida smitta. Då […]

Read More...