Posts Tagged klibbmedel i tabletter


Använd mikrokristallinsk cellulosa om du vill ha tabletter av hög kvalitet

Medicinska tabletter har hårda kvalitetskrav. Innehållet måste också vara säkert och funktionellt. Se till att använda klibbmedel vid tillverkning. Det är klibbmedel i tabletterNA som håller ihop den. Man gör oftast tabletter av mikrokristallinsk cellulosa. Mikrokristallinsk cellulosa är naturligt förekommande Cellulosa finns i plantornas fibrer. Det är ett olösligt material. Det kan tillskrivas den intramolekylära […]

Read More...