Posts Tagged krypgrund fukt


Vanliga besvär med krypgrund

En krypgrund avser den variant av husgrund som inte räknas som källare men som innebär en ventilerad eller oventilerad ficka mellan bjälklaget samt markytan. Detta medför att huset isoleras framförallt från kyla. Det finns emellertid en hel del vanligt förekommande problem med just krypgrunder som i huvudsak härrör genom fuktskador. Sommarkondens är en vanlig orsak […]

Read More...