Posts Tagged lavar


Lavar i allmänhet

Det är vanligtvis korsningar mellan sporsäcksvampar samt alger som utgör lavar. Svampens åtagande är att hjälpa med uppbyggnad, beskydd och att suga upp vatten. Algen eller cyanobakterien bidrar med sin fotosyntes och därmed med energi. Det är huvudsakligen svampen som utgör laven och bestämmer hur den växer och ser ut. Laven består av överbark samt […]

Read More...