Posts Tagged microbiell påväxt


Vad innebär mikrobiell påväxt?

När miljön är gynnsam för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Trots att gränserna är vaga kan man hävda att bakterier, ärkebakterier, somliga protozoer, vissa djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan ibland inkorrekt omnämnas som mikroorganism, då ett virus inte […]

Read More...