Posts Tagged mögel i källare


Källaren är en typisk plats där möglet angriper

Det är inte alls sällsynt med mögel i källare. Det finns diverse orsaker till varför mögel tycks trivas i just källare, bortsett från badrum och vindar. En vanlig orsak till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som förr varit skonade är att många äldre hus har blivit renoverade utan att därnäst skydda utsatta […]

Read More...