Posts Tagged mögel i krypgrund


Undvik mögel i krypgrunden

Ifall en krypgrund blivit inbyggd finns det stor risk att den blir invaderad av mögel. Krypgrund är en metod att anlägga fundament på lite mer oåtkomlig mark, så som bergsgrund och gör det möjligt att bygga ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att bygga ett hus […]

Read More...