Posts Tagged mögelborttagning


Hur blir man av med mögel på ett effektivt vis?

Ett förekomande problem som otaliga husägare drabbas av är mögel och övrig mikrobiell påväxt – någonting som kan åtgärdas genom mögelsanering. En angelägen orsak tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan få en försämrad ventilation som konsekvens, ifall man […]

Read More...