Posts Tagged mögellukt


Den dåliga lukten som kommer från mögel

Flera som upplevt mögel känner till att det vanligtvis uppstår en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken samt ofräsch. Det är dessutom en lukt som man ständigt kommer att identifiera när man väl känt den en gång. Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner […]

Read More...