Posts Tagged mögelskador


Hur ska man hantera fukt och mögel i huset?

Mögelskador i huset hör nära samman med fukt. Fukt är nämligen den främsta anledningen till inte enbart mögel utan skador i allmänhet i hus. Därför att mögel oftast beror på fukt är det således relevant att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten. Fukt och mögel har i ökande uträckning börjat drabba hus i Sverige och […]

Read More...