Posts Tagged mögelsvamp


Hur blir man effektivt av med mögelsvamp?

Det första man brukar fundera på i samband med mögelsvamp är illa lukt samt besvär. Det finns en rad skilda sorters mögelsvampar. Mögel kan utsöndra mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som ofta uppfattas som illa lukt). Mögel skapar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs […]

Read More...