Posts Tagged mossa lavar alger


Mossa, lavar och alger – likheter och skillnader

För att kunna behandla en påväxt på huset så effektivt och miljövänligt som genomförbart så kan det förenkla att veta om det gäller mossa, lavar eller alger. Mossa är en kryptogam växt, d.v.s. en växt som saknar blomma. De gillar fuktig mark och är oftast gröna till färgen. Mossa är en ovälkommen besökare i de […]

Read More...