Posts Tagged mossor o lavar


Har du koll på vad som skiljer mossor och lavar åt?

Fastän mossor och lavar är snarlika varandra till utseendet så finns det mycket som skiljer dem åt. Även om båda grupperna till exempel inte har rötter har de olika sätt att komma runt det problemet. Mossa är en oftast grön växtgrupp som har funnits på jorden i ca 450 miljoner år. De har inget rotsystem […]

Read More...