Posts Tagged mossor och lavar


Mossor och lavar

Det är på flera olika sätt som mossor och lavar skiljer sig trots att de är påfallande lika varandra. Bägge kan växa över sten och har inget rotsystem och tar upp vatten från sina bladliknande utskott. Där tar även likheterna slut. Mossa trivs på ställen med mycket väta och gärna skugga, så att fukten stannar […]

Read More...