Posts Tagged mossor


Bli kvitt ovälkommen mossa

Bladmossor, nålfruktsmossor samt levermossor tillhör en kategori växter som vanligtvis går under det bredare samlingsnamnet “mossa”. Mossor har existerat på jorden i 450 miljoner år och de tre skilda divisionerna är till utseendet lika varandra, men är egentligen inte så väldigt tätt besläktade med varandra som man tidigare har trott. Mossor är till utseendet vanligtvis […]

Read More...