Posts Tagged sanering


Fukt kan leda till negativa konsekvenser åt din krypgrund

En krypgrund kan lätt påverkas dåligt av fukt om den är ogynnsamt placerad eller om den är felkonstruerad. Det är så pass typiskt att man talar om att vartannat hus innehållandes krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador samt mögel. Fukt i krypgrunden kan också ge upphov till dålig lukt från t.e.x. kemikalier som finns […]

Read More...