Posts Tagged socker


Är allt socker likvärdigt?

Flera av de organiska ämnen av typen kolhydrat kallas för socker. Socker är sött samt rikt på energi och utgör det främsta bränslet i livsprocesserna. I vardagligt tal och i mindre detaljrika innehållsförteckningar brukas termen socker mestadels om raffinerad sackaros. Strösocker och bitsocker består av bet- eller rörsocker, som båda är trivialnamn för sackaros. Råsocker […]

Read More...