Posts Tagged ytdesinfektion


Du vet väl att du kan desinficera med ytdesinfektion

Den rådande pandemin gör att många känner oro. Ingen har ju råkat ut för denna sjukdom tidigare. Regeringen stakade tidigt ut en egenhändigt komponerad väg gällande coronaviruset. Men oavsett vad som händer kan du se till att desinficera både händer och ytor för att skydda dig. Så desinficera du på rätt sätt Är du också […]

Read More...