Välkommen till Tensid.se

Tensider är kul grejor, en del är som barn som ska tvätta sig – hydrofoba, hatar vatten medan resten är hydrofila.

Låt oss ta en titt:
Tensider har en egenskap som skiljer dem från övriga molekyler, de är amfifila.

De har en “svans” som är hydrofob – vattenhatande.
(Det är i regel en rak eller grenad alkylkedja med 8-20 kolatomer.)

Huvudet på tensidspermien (?) däremot älskar vatten och vill gärna hålla kvar det där.
Huvudet bestämmer vilken av dessa fyra grupper tensiden ska klassas som:
• Anjoniska (negativt laddade)
• Katjoniska (positivt laddade)
• Nonjoniska (oladdade)
• Zwitterjoniska (har en positiv och en negativt laddad grupp). Byt gärna ut Zwitter mot Amfotära tensider, amfotera tensider, amfoteriska tensider, amfojoniska tensider, zwitterjoniska tensider, amfotärer, amfolyter.

Att en tensid är både hydrofil och hydrofob gör att den aldrig kan trivas löst i ett ämnes bulkfas. Eftersom ämnet antingen är hydrofilt eller hydrofobt. Tensiden blir således ytaktiv, den trivs i gränsytor mellan olika faser. Där den hydrofoba svansen kan vara finnas i en hydrofob fas och det hydrofila huvudet kan finnas i en hydrofilfas.

Nu finns det även katjonisk polymer som attraherar på känt elektrostatiskt mane’r negativt laddad bakterier och virus.
Detta är ett stort genombrott i kampen  mot olika smittor, att kunna bekämpa utan kemisk påverkan anbart fysisk.

Den nya tekniken utnyttjas i smittbekämpningsmedel som du kan läsa mer om och beställa på Alltfrakfritt