Mossa på tak och takpannor

Det kan leda till stora omkostnader att åtgärda tak samt takpannor som har råkat ut för växtlighet av mossa. Bäst är att förebygga med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som mår som bäst där det är mycket fukt och gärna i skugga. Då och då kan man ha svårt att märka av skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar med tanke på att de kan te sig liknande till utseendet, men i regel är sättet på hur de växer väsentligt – lavar växer ogärna där det är fuktigt och skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga ställen.

Mossa tycker även om att gro på tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt, vilket medför de flesta hustak till trevliga platser för mossa. I synnerhet ifall hustaket skuggas under stora delar av dagen. Det är således mer vanligt med mossa på den del av taket som ligger i norrläge än med mossa på söderliggande tak.

Det är betydelsefullt att inte låta mossan få något fäste i takpannorna eftersom de växer in innanför takpannorna och då vintern nländer med köld och frost förorsakar mossan att fukten stannar kvar och fryser vilket medför att tegelpannorna kan spricka. Det i sin tur leder till ett läckande tak vilket kan leda till fuktskador samt mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns en del olika knep för att hålla mossan väck. Ett traditionellt sådant är att foga en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket och låta den löpa på taknocken. När det regnar kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn medför så att miljön blir otrevlig för mossan att gro.

Denna teori kan dock diskuteras, med tanke på att det verkar som om det behövs surt nedfall för att ges den önskade effekten och nuförtiden är inte regnet lika surt som förr – vilket är utmärkt för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla procedur att få taket mossfritt overksam.

Det är viktigt att granska varför mossan växer på taket. Finns det flera skuggande träd kring huset? Kan man avvara något av dem, eller en del grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt tak, men det kommer inte ta bort mossan som redan finns där.

För att bli av med redan befintlig mossa på takpannorna finns det egentligen endast en sak man kan göra, nämligen att ta sig upp på taket och för hand avlägsna mossan. Det gör man lämpligen en torr samt solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är också mycket lättare att sopa bort uttorkad mossa än fuktig och livskraftiga växter.

Man kan dessutom prova att använda järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd form som mossa gti, men risken är stor att takpannorna missfärgas. Man kan också rengöra taket med hjälp av högtryckstvätt, men det är även aningen vanskligt då det kan medföra fuktskador innanför pannorna ifall man inte riktigt vet hur man bör göra.

Således ska man tänka på hur man kan hindra att mossan ges förankring på ens tak i första hand. För att bli av med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.