Så gör du ifall det växer alger över huset

Svenska villaägare har alltid haft bekymmer med alger som växer på alla möjliga platser i sina hus. De mest vanligt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränering som badrum, källare och förråd. Men algväxt kan dessutom ske på tak, ytterväggar samt staket, dock är denna variant av alger inte speciellt farliga, utan problemet är snarare att det vanligtvis är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt väldigt ovårdat ut.

Men man ska helst även fortsättningsvis vara försiktigt, om man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja medföra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är vanligtvis gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de tar sin näring från ytskiktet och de äter sig därför inte in i träet.

Det främsta sättet att undvika bekymmer med alger på tak, ytterväggar samt staket är att uträtta normalt underhåll, som regelbunden rengöring och målning av dessa ytor vid behov. Om man har problem med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen då mögel- och algsporer ofta sprider sig på samma gång och kan då potentiellt lägga grunden för mögel- och algproblem. Det är dessutom rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då det också ökar risken för besvär med mögel och alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar över lag ge upphov till mer allvarliga problem då dessa ges större potential att växa. Det beror på att denna variant av stängda miljöer är optimal i jämförelse med öppna miljöer såsom tak, ytterväggar och staket. Därutöver brukar dessa utrymmen vara till exempel badrum, tvättstugor och källare som oftast kräver mer arbeten än andra utrymmen ifall det uppstår behov att renovera dem i samband med en möjlig sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar dessutom vara svårare att finna då denna vanligtvis växer dolt. Det enklaste sättet att ges svar på ifall man har problem med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till om och var det finns dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en benägenhet att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja växa giftigt mögel och alger.

Har man till exempel haft problem med ihållande ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tar sig in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ifred. De hälsoproblem som kan uppstå är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation samt allmän trötthet.

Det främsta sättet att motverka denna typ av kontaminering är att först och främst förebygga att fukt tar sig in i husstrukturen från genom att täta alla skarvar och möjliga punkter där fukt kan ta sig in. Äldre hus har oftast sämre tätning än nyare hus, med undantag för mycket gamla hus där man var uppmärksam för dessa bekymmer.

För det andra ska man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det förekommer några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan kolla närmare på problemet och vidta relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få förtränga som villaägare är att ju längre man väntar med att åtgärda ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att ordna problemet!