Använd mikrokristallinsk cellulosa om du vill ha tabletter av hög kvalitet

Medicinska tabletter har hårda kvalitetskrav. Innehållet måste också vara säkert och funktionellt. Se till att använda klibbmedel vid tillverkning. Det är klibbmedel i tabletterNA som håller ihop den. Man gör oftast tabletter av mikrokristallinsk cellulosa.

tabletter

Mikrokristallinsk cellulosa är naturligt förekommande

Cellulosa finns i plantornas fibrer. Det är ett olösligt material. Det kan tillskrivas den intramolekylära strukturen. Om man använder hydrolys kan man ändra cellulosa. Det bildas mikrokristallinsk cellulosa av.

Om man vill göra tabletter med press så är mikrokristallinsk cellulosa särskilt effektiv. En bra dosering kan vara 20 %. Det som är så bra med den här formen av cellulosa är att den fungerar både som bindande och som diskintegrerande agent. Det betyder att tabletten kan lösas upp när den behövs.

Fokusera på rätt användning

Med detta klibbmedel i tabletter måste de hanteras rätt. De får till exempel inte utsättas för fukt. allt-fraktfritt.se säljer mikrokristallinisk cellulosa.Produkterna levereras i en säker plastburk. Tabletterna kan förstöras om de blir fuktiga. Med rätt klibbmedel är du skyddad.

Förpackningar som håller måttet hela vägen till patient

Medicinen måste vara fräsch när den levereras. Det måste vara enkelt att ta fram tabletterna. Man kan köpa moderna förpackningar som är anpassade för dagens krav.

Mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter medför extra hårda krav. Du kan gå tillväga på flera sätt. Vissa mediciner levereras i form av burkar. I de fallen måste burken vara tät.

Men ingen tablett klarar vad som helst. Detta oberoende av kvalitet. En hammare mot en tablett är ingen bra kombination. Men kartorna bör hantera normal hantering. Mindre tillverkare utför ofta tester av sina tabletter. Andra tillverkare har dyrare utrustning till sitt förfogande.

Så kan tabletterna hålla längre

Vissa tabletter är tåligare än andra. tablettpress
Om patienter har veckomedicinering kan de inte tas från kartan varje dag. De läggs i fack istället.

Då är det bra om tabletten är gjord av mikrokristallinsk cellulosa. Tabletten håller formen och går att använda längre.