Destillerat vatten är H2O av livsmedelskvalitet som destillerats i en destillationsapparat samt ej det vatten som säjs som batterivatten, avjoniserat vatten, avsaltat vatten med hjälp av mera

Destvatten är vanligt vatten som genom destillation har gjorts mycket fräscht från lösta samt uppslammade ämnen såsom metallsalter och mikroorganismer, som finns i typiskt, vanligt vatten.

Destillering innebär att vattnet kokas samt övergår till ångfas varpå ångan kondenseras ner i ett rent behållare.

Destillerat vatten innehar enorm bruk i tekniska och experimentella sammanhang som kräver vatten samt där föroreningar kan störa processerna. Destillerat vatten är också sterilt. Som föredöme på de många användningsområdena kan nämnas framställning av lösningar för sjukvårdsändamål eller för kemiska experiment alternativt processer, som tillsatsvätska i blybatterier, som fuktgivare i en humidor, som kylmedel för jetmotorer, till exempel Boeing 707-120, och i de första Cray-datorerna där det spolades över kretskorten. Dylika applikationer är möjliga då destillerat vatten inte fräter eller bidrar till beläggningar på metall som typiskt vatten gör.

Destvatten är ofarligt att inmundiga, i många delar av världen säljs destillerat vatten som dricksvatten på butelj.

För något mindre ansträngande applikationer alternativt processer används ofta avjoniserat vatten, som är billigare att alstra.

Fråga: farligt att inmundiga destillerat (avsaltat) vatten?

Nej, det är inte farligt för normalkonsumenter att inmundiga destillerat (avsaltat) vatten.

Livsmedelsverket avråder inte normala konsumenter från att dricka (destillerat) avsaltat vatten. Storkonsumenter av dricksvatten, alltså personer som dricker stora mängder mer än två liter vatten om dagen, bör dock inte inmundiga avsaltat vatten.

Det kan gälla personer som transpirerar kraftigt på grund av idrottsutövning eller arbete i godhjärtad miljö.

I de fallen är det inte säkert att ens typiskt kranvatten innehåller tillräckligt med mineralämnen, varför tillskott av salttabletter eller analog kan rekommenderas.

Autoklav (steriliseringsapparat) och destvatten

Veterinärer, tandläkare, labratorium, högskolor, läkare och sanatorium steriliserar sina instrument i en autoklav. I autoklaven måste man ha destillerat vatten. Ofta har man en mycket bra vattendestillationsapparat från destillerat-vatten.com, som slår av sig själv och håller i många år om inte i decenier.