Går det att få ett bättre immunförsvar mot coronavirus?

En ny pandemi har sett dagen ljus och nu vill alla läsa på om virusskydd. England och Sverige har försökt att hantera coronaspridningen på ett likartat sätt. Det betyder att svenskar, kanske mer än andra, måste jobba både med bättre immunförsvar och desinfektion mot coronavirus.

Vi kan stoppa spridningen av coronavirus

Vi får höra att vi ska undvika möten och personliga kontakter men det kan vara svårt. Det är inte bara de som har influensa symtom som kan vara sjuka. Viruset kan även smitta barn, trots att man inte trodde det i inledningen av virusspridningen.

Om du vill undvika coronavirus måste du tänka till. Du måste använda olika typer av desinfektion. Du behöver inte nödvändigtvis köpa handsprit utan det räcker oftast med tvål och vatten.

Vissa tror att handsprit är det bästa. Handsprit hjälper inte mot influensavirus och förkylningsvirus. Handsprit kan snarare öka din utsatthet mot virus, detta då handspriten dödar det skyddande lagret som finns i huden.

Då kan man enklare bli smittad och man kan drabbas av flera virussjukdomar. alkoholfri katjonisk handdesinfektion kan vara ett bättre alternativ, men den varianten är fortfarande relativt okänd hos befolkningen som helhet.

Bakteriedödande tvål tar bort de flesta virus. Det är viktigt att du är lika renlig hemma. Visa din omgivning hur man tvättar händerna. Glöm inte att köpa rätt sorts antiseptisk tvål. Handsprit är inte det första valet i kampen mot coronavirus!

Det finns steg du kan vidta för att få ett bättre immunförsvar mot coronavirus.

Du kan bygga upp ditt immunförsvar så att det blir starkt och effektivt igen. Det är viktigt att försöka att hålla sig lung i krissituationer. Stress och nedstämdhet kan inverka negativt på ditt immunförsvar.

Börja alltså med att tänka positivt och slå bort rädslor för att få ett bättre immunförsvar och därmed ett bättre virusskydd. Det är viktigt att äta rätt. Följer du dessa steg ökar du dina chanser att vara frisk.

Vitamin C är viktigt. Det är lätt att vara efterklok, oftast kommer man på att man skulle ha tagit vitaminen för sent. Ester-C tabletterna är de bästa men man köper pulver som askorbinsyra för 1/10 av priset. Tänk på att bättre immunförsvar även hjälper dig om du skulle bli smittad av coronavirus.

Läkare Annika Dahlkvist brukar ofta tipsa om kolloidalt silver 15 ml. Kolloidalt silver 15 ml kan spyas på olika föremål. Många väljer att använda IONplus.

Du kan göra rent med ytdesinfektion

Ytdesinfektion håller ytorna rena från de flesta bakterier och virus. Sprayen kan du använda hemma. Du kan även ta med dig sprayen till jobbet.

Många menar att coronavirus är väldigt motstångskraftigt. Därför väljer många att ställa ut sina plastföremål. Men med en bakteriedödande spray behöver du inte vänta så länge.

Om du har vidtagit alla försiktighetsåtgärder så har du vunnit mycket. Desinfektion info Om du arbetar aktivt för att få ett bättre immunförsvar så kan coronaviruset få svårt att smitta dig. Det är inte nödvändigt att isolera sig fram till julafton om tre år!

Desinfektion är nästan slut i hela Europa. Det kan vara mycket svårt att få tag på ytdesinfektion eller andra rengöringsmedel. Nätbutikerna kan fortfarande ha ett lager.Prisad.se och köpapris.se är bra val.se.