När är det läge för mögelsanering?

Det finns en del saker att fundera på när det har blivit dags för mögelsanering. Det finns olika metoder vid sanering, beroende hur kraftigt angripet utrymmet, var det är och vad det är för typ av mögel.

Mögel uppskattar fukt och kan utvidga sig relativt raskt i ett fuktigt, illa ventilerat hus. Platser där det är vanligt med mögel är bland annat källare, badrum och vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre olika utrymmen är att de ofta är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har vanligtvis blivit tilläggsisolerade lite för bra, varpå den förra luftgenomströmningen som var en följd av illa isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna vanligtvis små och dåligt ventilerade, vilket med detsamma blir en orsak till att fukten blir kvar. Badrum utsätts dagligen för fukt i och med att man duschar samt badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan också växa på oorganiskt material, så som kakel och betong, helst om det är belagt med smuts samt jord.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt gaser. Det är gaserna som ger bristfällig lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan föranleda allergier och irriterade luftvägar, men också allvarligare symptom. För den skull ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det förekommer människor.

Om man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så sätt ringa in var möglet växer och hur allvarligt mögelangreppet är.

Oavsett hur stort eller smått mögelangreppet är bör man jämt se över orsaken till varför möglet har kunnat expandera. Ofta rör det sig om illa dränering och ventilation och ifall man åtgärdar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på annorlunda sätt. Vid ett litet angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det vanligtvis med att bruka rengöringsmedel och ättika. Kommer möglet tillbaka kan man använda sig av klorin för att eliminera svampen. Det är emellertid inte säkert att man får undan mögelfläckarna; svartmögel ger små svarta prickar vilka kan vara mycket besvärliga att få bort från fogar och kakel.

Ifall man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder eller i porösa material kan fogging vara en god idé. Fogging innebär att man med assistans av en särskild apparat värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig enkelt in i varje skrymsle och vrå och kan ta sig in porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder eliminerar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner och sporer som möglet avger. För att bli av med dålig lukt kan man använda sig av fogging, men då med luktneutraliserande medel som hettas upp.

Ifall man har stora mängder mögel är det ultimata sättet att helt enkelt eliminera det skadade materialet och ersätta det med nytt och rent, som därpå behandlas med Fulstopp. Det är ett kostsamt samt omständigt arbete, men det mest effektiva eftersom man får bort även svampsporer, mykotoxin och bristfällig lukt till följd av gaser.

Alltså finns det hopp om att bli av med mögel i hus samt byggnader, men man bör tänka till vilken metod av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och helst kombinera det med avfuktning.